Byggeri i Stationsområdet

Stationsområdet vil i de allernærmeste år komme til at rumme et ambitiøst byggeri med butikker, kultur, boliger, erhverv og offentlige funktioner i den centrale og nordlige del af området.

Transformationen af Stationsområdet er i fuld gang med TK Developments omfattende byggeri og de nye trafikale forbindelser, som Køge Kyst står for.

TK Development er bygherre på mere end halvdelen af byggeriet i Stationsområdet, svarende til 34.500 m2 butikker, boliger, erhverv, rådhusudvidelse, Køge Kommunes genoptræningscenter og en ny Nordisk Film-biograf.

I forbindelse med de nye bygninger anlægger TK Development desuden et nyt bugtet indkøbsstrøg, Rådhusstræde, en række nye slipper samt et nyt Stationstorv. Det nye handelskvarters gader og torve kommer til at hænge sammen med byens eksisterende handelskvarter.

Byggeriet til hovedparten af de ovennævnte funktioner er i fuld gang, og i løbet af 2017 forventes hele området at være gennemført. En række planlagte boliger i Stationsområdets nordlige del vil dog først stå færdige i 2018.

Det samlede detailhandelsprojekt i Stationsområdet overtages efter opførelsen af det finske ejendomsselskab Citycon.

Læs mere om:
Genoptræningscenter og butikker
Rådhusudvidelse og butikker
Biograf og restauranter
Seks bygninger til butikker, boliger og erhverv
Strædet og slipper
Stationstorvet
Kulturtorvet
Parkeringshuset

 LOKALPLANER

Køge Kommunes lokalplan for Stationsområdet blev vedtaget i Køge Byråd tirsdag den 25. juni 2013 efter at have været i offentlig høring i løbet af foråret 2013. Lokalplanen er en forudsætning for, at TK Developments skitseprojekt for Stationsområdet kan gennemføres.

Læs lokalplanen her (pdf)

I september 2015 godkendte byrådet en lokalplan for den nordlige del af Stationsområdet, som bl.a. muliggør byggeriet af et planlagt parkeringshus.

Læs lokalplanen her (pdf)